--------.......De Jaarvergadering van 2020 wordt uitgesteld tot volgend jaar. Notulen 2019 en het Jaarverslag 2019 staan hieronder. Jaaot---J-

 
 
 
 

 

Laatste Boekje '"Noordwestenwind" nummer 1 van 2021 klik hier

https://indd.adobe.com/view/2450f7ab-f576-4929-ae08-a5b0a2044130

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT m.i.v. 9 september 2011

 

JAARVERSLAG Noord West 9 van 2019-2020.

 

AGENDA JAARVERGADERING van 2020???

 

NOTULEN van de JAARVERGADERING van 15 april 2019 (klik hier)

 

 

Jaarvergadering 2017


 Boekjes gepubliceerd door NW9 in 2020:

 

NOORDWESTENWIND nummer 1 van 2020

NOORWESTENWIND nummer 2 van 2020

NOORWESTENWIND nummer 3/4 van 2020