--------.......De Jaarvergadering van 2023 werd op maandag 24 april gehouden. Agenda en Notulen staan hieronder. Jaaot---J-

 
 
 
 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT m.i.v. 9 september 2011

 

Uitnodiging en AGENDA van de Jaarvergadering op 24 april 2023

NOTULEN van de JAARVERGADERING van 24 april 2023 (klik hier)

 

JAARVERSLAG NW9 van 2022

Jaarvergadering 2022


 Boekjes gepubliceerd door NW9 in 2022: