---De winnaar van 2022 was Piet Carnas met een Schar van 30 cm. Dat was geen record. Hij was ook de enige aanmelder van 2022 na ingang van de nieuwe regels.

 
 
 
 

RECORDVISSEN. Voor 2023 zijn er tot nu toe geen meldingen.

Alleen leden van NW 9 kunnen Grote vissen aanmelden bij: Een bestuurslid

tijdens de wedstrijden of bij de wedstrijdleiding (John van de Langenberg). De lengte mag niet naar boven afgerond worden....

De vis moet gevangen zijn tijdens de wedstrijden of tijdens de (boten- of kotter-) wedstrijden van de vereniging.

Vanaf 1 januari 2022 worden alleen nog vissen meegeteld die gevangen worden tijdens wedstrijden van NW9 (ook de Boten- en Kotterwedstrijden) en aangemeld worden bij het bestuur en wedstrijdleiding (getuigen).

Dit is een besluit van de Jaarvergadering van 13 september 2021, omdat controle anders niet meer mogelijk is wegens het ontbreken van een meldpunt.

 

Geregistreerd vanaf het jaar 1994.

VISSOORT Lengte Gewicht
P- nr.
Naam Jaar
BOT
44 cm
1100 gr
85
N. Drost
2006
FINT
49 cm
106
A. Tot
2021
GEEP
78 cm
683 gr
41
G. Degenhardt
2008
GOUDBRASEM
16,5 cm
69 gr
110
G.J.M. Oltmans 2016
GRAUWE POON
41 cm
510 gr
78
I.A. van der Bliek
2016
HORSMAKREEL
37,5 cm
482 gr
78
I.A. van der Bliek
2005
KABELJAUW
110 cm
12.000 gr
154
R. Pronk
1996
KOOLVIS
39 cm
69
J. van Stralen
2014
LIPVIS gevlekte
20 cm
142 gr
78
I.A. van der Bliek
2010
MAKREEL
44,5 cm
772 gr
85
N. Drost
2007
MEUN 5 dr.

26 cm

83

A. Struijs

2013

MUL

35 cm

525 gr

78
I.A. van der Bliek

2012

PALING
91 cm
81
J. Riedl
1996
PIETERMAN
16,5 cm
53 gr
26
H. Schipper
2003
POLLAK
67 cm
3.000 gr
115
A. Pronk
1998
PUITAAL

35 cm

35 cm

116

83

G. Bruin

A.H.G. Struijs

2009

2010

RIVIERPRIK
17,5 cm
98
B. Kooij
2021
RODE POON
57 cm
1925 gr
115
A. Pronk
2006
SARDIEN

23,7 cm

101 gr

78
I.A. van der Bliek

2019

SCHAR
35,6 cm
445 gr
85
N. Drost
2008
SCHOL
50 cm
66
H. Ehm
1997
SMELT

25 cm

36 gr

78
I.A. van der Bliek

2020

SPIERING
27 cm
37 gr
30
L. de Jongh
2005
STEENBOLK

41 cm

83

A.H.G. Struijs

2016

TARBOT

33 cm

58

A.J. de Jongh

2020

TONG

49,5 cm

49,5 cm

 

1000 gr

66

177

H. Ehm

J.J.L. Huiberts

1998

1999

WIJTING
39 cm
108
J. Wognum
1994
ZANDSPIERING
12 cm
106
A. Tot
2018
ZEEBAARS
85 cm
3.500 gr
23
G. Klijn
2001
ZEEDONDERPAD
21 cm
138 gr
30
L. de Jongh
2010

De Kanjers van 2022: Er werd maar 1 vis aangemeld. Een schar van 30cm door Piet Carnas, gevangen tijdens de 6e Wintercompetitie wedstrijd.

De Kanjers van 2021: Er werden 3 vissen aangemeld. Een Fint van 49cm door Ab Tot (recordverbetering), een Kleine pieterman van 15cm door John Beun, en een Rivier- of zeeprik door Bram Kooij. Die stond nog niet op de lijst , dus een nieuw record.

De Kanjers van 2020: Er werden 2 vissen aangemeld. Een tarbot van 33 cm (nieuw record, gevangen door Andre de Jongh) en een smelt van 25 cm door Sjaak van der Bliek, die nog niet op de lijst stond.

De Kanjers van 2019: Er werden 4 vissen aangemeld. Een tarbot van 23 cm (evenaring), een spiering van 27 cm (evenaring), een koolvisje van 21 cm en een sardien (of pelser) van 23,7 cm door Sjaak van der Bliek, die nog niet op de lijst stond, dus een nieuw record.

De Kanjers van 2018: Er werden 3 vissen aangemeld. Een tarbot van 23 cm door Bram Kooij, (nieuw record), een bot van 42 cm door Marcel Muntjewerf en een zandspiering van 12 cm door Ab Tot, die nog niet op de lijst stond.

De Kanjers van 2017: Er werden 4 vissen aangemeld. Een bot van 43 cm (gevangen door Marcel Muntjewerf tijdens een wedstrijd ), een schar van 30 cm aangemeld door Richard Schuur en twee tarbotjes, gevangen tijdens de wedstrijden door Aad Portegijs en Ab Tot. De bot was in verhouding de grootste vis, namelijk 97,7% van het huidige record dat op 44cm staat.

De kanjers van 2016: Er waren dit jaar 6 meldingen, 2 nieuwe soorten (grauwe poon en goudbrasem) en een verbetering van het record voor steenbolk. Sjaak van der Bliek ving tijdens de Kotterwedstrijd een grauwe poon van 41 cm waarmee hij zelfs boven het Nederlands record (overigens niet aangemeld) uit kwam. Hij werd daarmee de winnaar. Verder werden er nog een zeebaars, een bot en een fint aangemeld.

De Kanjers van 2015:

Er werden maar 4 vissen aangemeld, 2 botten en 2 tarbotjes. De botten 41 en 42cm dus onder het record. De tarbot stond nog niet op de lijst, ze werden gevangen tijdens de kantwedstrijd bij St. Maartenszee en waren 16 en 21 cm. Daardoor was John Beun de winnaar van 2015 (nieuw record) ondanks dat het maar kleine visjes waren. Hij kreeg een bon van NW9 en een van Nipro en een kleine trofee als aandenken. Tweede en derde werden Gerrit Bruin en Adrie Struijs die allebei een bot aanmelden.

De Kanjers van 2014:

Jos van Stralen ving op de Kotterwedstrijd een KOOLVIS van 39cm, een nieuw record. Een tweede plaats was er voor Gerrit Bruin met een zeedonderpad van 21cm (evenaring) en een 3e plaats voor Adrie Struijs met een meun van 25,5cm (98%). Er werden 8 vissen aangemeld, verder nog 3 scharren, een paling en een gul.

De Kanjers van 2013:

7 meldingen van bot (3x), meun, puitaal, gul en fint. Daarbij 3 records, een bot van 44cm (evenaring) van Gerard Oltmans, een meun van 26cm (104%) van het oude record van Adrie Struijs en de winnaar van 2013 een fint van 47cm (104,4%) van Nico Drost.

De Kanjers van 2012:

Liefst 9 meldingen van bot (4x), puitaal (2x), kabeljauw, mul en schar. Slechts 1 recordverbetering: Winnaar Sjaak van der Bliek met een mul van 35cm (106% van het oude record).

De Kanjers van 2011:

Slechts 1 melding, dus winnaar een fint van 43cm van Pjotr Vedder (geen record).

De Kanjers van 2010:

De zeedonderpad (knorhaan) van 21 cm (66,6% van het Nederlands Record), gevangen door Lauw de Jongh was een nieuwe vis op de lijst en werd de winnaar van 2011. Ook de lipvis van Sjaak van der Bliek van 20 cm was een nieuw record maar was maar 41,6 % van het Ned. record. De overige meldingen waren geen verbeteringen van het clubrecord, alleen de puitaal van 35 cm van Adrie Struijs was een evenaring van het record.

De andere meldingen waren een mul (33 cm, Sjaak van der Bliek), een bot ( 41 cm, Gerrit Bruin) en een rode poon ( 46 cm/1060g, Nico Drost).

De Kanjers van 2009:

De steenbolk 38 cm gevangen door John van de Langenberg op de kotterwedstrijd van 12 december werd beloond met de 1e prijs van 2009, dit was namelijk een nieuw clubrecord.

Op de 2e plaats kwam de puitaal van 35 cm, gevangen door Gerrit Bruin (P116), ook een verbetering van het clubrecord, (112 %).

Verder gemeld: Zeebaars van 60cm gevangen door G. Degenhardt (P41).

De Kanjers van 2008:

De schar van 35,6 cm en 445 gram, gevangen door Nico Drost (P85) op 16 december werd beloond met de 1e prijs van 2008, deze was namelijk een verbetering van het clubrecord (118,6% van het oude record).

Op de 2e plaats kwam de geep van 78 cm en 683 gram, gevangen door G. Degenhardt (P41), op 25 september, ook een verbetering van het clubrecord, (104 %).

Andere meldingen:

Makreel van 42 cm gevangen door Ad Groen (P 53) op 26 juli,

Zeebaars van 45cm gevangen door John van de Langenberg (P 21) op 28 september,

Zeebaars van 57cm en 1980 gram gevangen tijdens de 1e wedstrijd van de Wintercompetitie door Nico Drost (P 85) op 19 oktober,

De Kanjers van 2007:

De meun van 24cm gevangen door Jos Huiberts op 4 februari werd beloond met de 1e prijs van 2007, deze was namelijk 88,9% van het Nederlands Record, gevolgd door de makreel van Nico Drost (82,4% van het Ned. record), wat echter wel een clubrecord was.

Paling 54 cm gevangen door J. Huiberts op 26-08-2007.

Makreel 44,5 cm en 772 gram gevangen door N. Drost op 19-06-2007.

Rode Poon 33,5 cm en 332 gram gevangen door I.A. van der Bliek op 19-06-2007.

Mul 27 cm en 217 gram gevangen door H. Tesselaar op 12-12-2007.

De Kanjers van 2006:

Makreel 41 cm en 710 gram gevangen door I.A. van der Bliek op 17-06-2006.

Rode Poon 57 cm en 1925 gram gevangen door A. Pronk op 19-06-2006.

Makreel 43 cm en 725 gram gevangen door J. Riedl op 25-07-2006.

Bot 44 cm en 1100 gram gevangen door N. Drost op 19-12-2006.