-Op 24 oktober werd de 2e Botenwedstrijd om de MDSI Cup van 2015 gehouden op het Marsdiep. Er werd wat schar en een enkele wijting gevangen, maar veel vis was ondermaats en kleiner dan 20cm. Sjaak van der Bliek en Nico Drost van NW9 werden 1e met 3,5 kg vis.

 
 
 
 

 

BOTEN- VISVERENIGING NOORD WEST 9

is een zeevis-vereniging, gevestigd te Petten,

met als doel het veilig varen en vissen vanuit sportvissersvaartuigen langs de Nederlandse kust en in de Noordzee, en het bevorderen van de kennis en kunde van de beoefening van deze sport, alsmede het behartigen van de belangen der leden inzake de zeevissport.

De vereniging is opgericht op 30 april 1975. De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers (donateurs). Leden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40634197. .STATUTEN .......SLEUTELCONTRACT........ HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lid worden: Het inschrijfgeld bedraagt 35€, men neemt dan deel aan het kapitaal van de vereniging. Het lidmaatschap kost verder 35€ per jaar. Voor leden met boot 55€. Deze laatsten krijgen dan de beschikking over een sleutel voor de tractoren en een pasje voor de slagboom, (20€ sleutelgeld als borg krijgt men bij inlevering van de sleutel terug). Het pasje is gratis maar bij vermissing moet 25€ voor een vervangend pasje in rekening worden gebracht. Men kan ook donateur worden voor minimaal 15€ per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar.

Aanmeldingsformulier downloaden of printen

Bankrekeningnummer is: NL71INGB0004055185.

Het lidmaatschap wordt elk jaar op 1 augustus automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk of per email mogelijk bij de Ledenadministratie of bij het Secretariaat, minimaal een maand voor het nieuwe verenigingsjaar, dus voor 1 juli van elk jaar. Geef wijzigingen in Uw adres of e-mail adres svp. zo snel mogelijk door aan de Ledenadministratie. Inlichtingen over het Lidmaatschap of over de Vereniging verkrijgbaar bij de Ledenadministratie, Tel. 0224-561 647 of via Email: nw9leden@quicknet.nl

Opmerkingen of aanvullingen op deze Website: sjaakmaja@vanderbliek.net

NoordWestenwind