-LAATSTE WIJZIGING 31 mei 2024: De uitslag van de 2e Zomerwedstrijd van zondag 12 mei en NFB wedstrijd van 11 mei.

  JAARVERSLAG 2023 en Notulen JV 2024 onder de knop JAARVERGADERING.

 
 
 
 

 

BOTEN- VISVERENIGING NOORD WEST 9

is een zeevis-vereniging, gevestigd te Petten,

met als doel het veilig varen en vissen vanuit sportvissersvaartuigen langs de Nederlandse kust en in de Noordzee, en het bevorderen van de kennis en kunde van de beoefening van deze sport, alsmede het behartigen van de belangen der leden inzake de zeevissport.

De vereniging is opgericht op 30 april 1975. De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers (donateurs). Jeugleden dienen minimaal 14 jaar oud te zijn. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40634197. .STATUTEN .......SLEUTELCONTRACT........ HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Lid worden: Het inschrijfgeld bedraagt 35€, men neemt dan deel aan het kapitaal van de vereniging. Het lidmaatschap kost verder 35€ per jaar. Voor leden met boot 55€. Deze laatsten krijgen dan de beschikking over een sleutel voor de tractoren, (20€ sleutelgeld als borg krijgt men bij inlevering van de sleutel terug). Men kan ook donateur worden voor minimaal 15€ per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t /m 31 juli van het volgende jaar.

Jeugdlid wordt je als je 14 of 15 jaar bent voor de halve contributie (17,50€ per jaar). Je betaalt dan ook maar 3€ per wedstrijd als je mee wilt doen aan de wedstrijden. Normaal als lid is dat 6€. Als je op 1 augustus 16 jaar bent wordt je gewoon lid (35€) en moet je het inschrijfgeld alsnog betalen (35€).

Aanmeldingsformulier downloaden of printen

Bankrekeningnummer is: NL71INGB0004055185. Machtigingsformulier (voor de contributie) printen.

Het lidmaatschap wordt elk jaar op 1 augustus automatisch verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk of per email mogelijk bij de Ledenadministratie of bij het Secretariaat, minimaal een maand voor het nieuwe verenigingsjaar, dus voor 1 juli van elk jaar. Geef wijzigingen in Uw adres of e-mail adres svp. zo snel mogelijk door aan de Ledenadministratie. Inlichtingen over het Lidmaatschap of over de Vereniging verkrijgbaar bij de Ledenadministratie, via Email: nw9leden@quicknet.nl

Opmerkingen of aanvullingen op deze Website: sjaakmaja@vanderbliek.net

NoordWestenwind

 

 

Het tractoronderkomen is nu klaar