-----LAATSTE NIEUWS: Er is een Slagboom geinstalleerd bij de dijkopgang naar het strand. Vanaf 25 maart 2024 is deze in werking. De oude pasjes van de gemeente Schagen die elk botenlid in het verleden heeft gekregen zijn aangepast en werken op deze slagboom. Als het goed is hebben we die nog in ons bezit (de botenleden). Mochten er problemen zijn horen we het graag.
 
 
 


 
 
 

 

P

 

Palendorp in september (foto Peter Loef):

Na de storm van 31 januari 2022:

 

 

De toegang tot het strand was enkele dagen geblokkeerd vanwege het weggeslagen zand (foto op 26-10-2021).

Intussen is de opgang hersteld en is het strand weer bereikbaar (1 november 2021), maar is wel steiler geworden, er is veel zand weggeslagen.

Tractoronderkomen.

15 februari 2020: Het onderkomen is nu helemaal klaar op wat kleine puntjes na. Er is zaterdag nog hard gewerkt om het hek gereed te krijgen (zie ook foto onder).

15 februari 2020: Met zijn allen aan het nieuwe hek bezig.

Zomer en herfst 2019: Het staat weer overeind aan de Zuidkant van Petten, maar er moet nog stevig aan geklust worden voor het weer helemaal voor elkaar is. Hier zijn Gerrit en Richard druk bezig aan de goten en het dak (juli 2019).

 

Mei 2019: Het afbreken van het tractoronderkomen ging snel, hieronder een chronische indruk.

Alles is weer vlak aan de Noordkant van Petten.

Begin mei, In aanbouw: de fundering is klaar voor de wederopbouw.

Eind april, al veel werk verricht.

Half april, de plaats ligt nu vast.

Kotterwedstrijd.

Op 25 november 2018 kon er weer een Kotterdag worden georganiseerd. Het weer was redelijk met een matige oostenwind en weinig golven, al werden die na de middag wel steeds hoger bij een aantrekkende wind. Ook was het waterkoud. maar je kon prima vissen. Dat kwam ook door de lage deelname, men had veel ruimte om te vissen want er waren maar 28 vissers komen opdagen, te weinig om zo’n dag te kunnen organiseren. De schipper deed weer erg zijn best maar de vangsten vielen niet mee, alleen kleine steenbolken waren goed te vangen. Uiteindelijk werden er op een van de laatste wrakjes toch nog wat gulletjes gevangen, in totaal 26 waarvan een stuk of 15 maatse. Verder werden slechts 9 wijtingen en 4 steenbolken gevangen die boven de minimummaat voor de wedstrijd van 25cm uitkwamen. Toch was het weer een gezellige dag die werd afgesloten met een verloting. De uitslag:

Naam

Gul

Andere vis

Lengte

1

Marcel Pankras

3

1

158

2

Roland Joostens

3

--

144

3

René Nicksen

3

--

141

4

Wouter Renting

--

5

138

5

Ton Keuris

3

1

124

6

Andre de Jongh

1

3

122

Zeebaarsmaatregelen:

Voor sportvissers zijn de maatregelen om de zeebaarsstand te verbeteren iets versoepeld. Er mag nu weer 1 maatse zeebaars worden meegenomen. Voor 2019 werkt Sportvisserij Nederland aan een "Bag Limit" van 3 vissen.

De reden is dat wetenschappers van ICES hun werk hebben moeten overdoen omdat de door hen vastgestelde hoeveelheden zeebaars die door sportvissers werden meegenomen als zwaar overdreven werden aangevochten. Dat blijkt nu ook zo te zijn. Het beroep heeft dat altijd zwaar overdreven ten gunste van hun eigen zaak. Ook is gebleken dat de door sportvissers teruggezette (ook veel ondermaatse) zeebaarzen een zeer goede overlevingskans hebben. Dat volkomen in tegenstelling met de door het Beroep gevangen ondermaatse vissen. Verder zijn de Jaarklassen 2013 en 2014 van de zeebaars zeer goed geweest, en deze vissen komen volgend jaar in de vangst, al zijn ze nog lang niet allemaal aan de maat. Tenslotte heeft de politieke lobby van de georganiseerde sportvisserij in Europa gewerkt en zijn politici wat meer bereid naar de sportvisserij en hun argumenten te luisteren en zien ze langzamerhand het grote economische belang van de hengelsport en daarmee ook het toerisme in.

Overigens blijft de wettelijke maat gehandhaafd op 42 cm.

Toegangspasjes.

Afgelopen week ontdekten wij dat de gemeente Schagen de toegangspoorten naar het strand van Petten weer heeft geactiveerd en meteen ook een nieuwe installatie heeft gemonteerd. Daardoor werken onze pasjes niet meer.

We krijgen deze week de nieuwe pasjes en U kunt ze vanaf woensdag 11 mei inwisselen voor het oude pasje van HHNK bij Richard Schuur, Sint Maartensweg 95, Sint Maartensbrug.

Kotterwedstrijd.

Zondag 29 april 2018: Lange Vaart met de Mercuur. Vandaag weer om 6 uur precies uitgevaren met een vlak zeetje en nauwelijks wind, wel een lichte deining. Het was wel grijs weer met een graad of 10 en de voorspelling was slecht weer na 16 uur vanmiddag met een aantrekkende wind. En dat kwam allemaal precies zo uit, waardoor we prima konden vissen en ook nog wat gulletjes vingen en het uiteindelijk een prima en gezellige dag werd voor bijna iedereen, al was er ook nog iemand zeeziek geworden. Bijna alle bezochte wrakjes leverden wel een paar gulletjes op al is het lang niet zo goed meer als een jaar of tien terug. De meeste gulletjes die werden gevangen waren tussen de 40 en 50 cm maar uitzonderingen zijn er altijd. Peter Loef en Jacques Huiberts wisten vandaag veruit de grootste te vangen, van 59 en 61cm waarmee Jacques de prijs voor de grootste vis won. Wim de Jong ving de grootste steenbolk van 35cm. In totaal werden er 95 gulletjes gevangen waarvan 80 maatse en 29 steenbolken groter dan 25cm, daaronder telde de vis niet mee voor de uitslag. Ruud Hoek mag de wisselbeker weer een half jaar mee naar huis nemen. De uitslag:

Naam

Gul

Andere vis

Lengte

1

Ruud Hoek

6

3

350

2

Kees Doets

6

1

297

3

Maarten van Wensman

7

--

294

4

Wouter Renteling

7

--

292

5

Johan Schram

5

3

265

6

Roland Joostens

5

2

256

7

Adrie Struijs

4

3

256

8

Henk Hietberg

6

--

245

9

Gerard Oltmans

4

2

214

10

Jacques Huiberts

4

1

207

 

17 juli 2017: De FENDT tractor was kapot en is vandaag door voorzitter John en Arie Mak voor reparatie naar St. Maartensbrug gebracht. Onderdelen zijn besteld en Richard Schuur heeft de tractor gedemonteerd en olie afgetapt. Op 21 juli was de tractor door Richard en onze vaste monteur Bert Gutter weer gerepareerd en teruggebracht naar Petten.

 

 

9 april 2017: Vanmiddag is de tractor Same tijdens het gebruik defect geraakt, het rechtervoorwiel brak af. Op de foto's is de schade te zien. Richard is er de hele zondagmiddag druk mee geweest. Hoe groot de schade precies is en of de schade (snel) kan worden hersteld is nog een grote vraag.

 

KOTTERWEDSTRIJD 13 november 2016.

Op zondag 13 november 2016 had de Kotterwedstrijd (korte vaart) plaats. Bij vertrek nog wat regen en het bleef de hele dag grijs, in tegenstelling tot de voorspelling die weinig wind en een zonnetje in het vooruitzicht had gesteld. Maar het front bleef hangen waardoor het een grijze dag bleef met maar weinig wind (ZO3-4) en golven. De vangsten betroffen voornamelijk steenbolkjes, zodra je de bodem raakte had je beet en kon je weer 2 bolken ophalen, de meeste haalden de 25cm echter niet en telden niet mee. Vooral op het laatste (grote) wrak werden een aantal grotere vissen gevangen. In totaal waren er 92 vissen boven 25cm, meetellend voor de uitslag, met een aantal bijzonder vangsten. Zo was er een zeekarper van 29cm, 2 pollakken van 27 en 36cm, een rode poon van 24cm en een koolvisje van 23cm. Slechts 11 gulletjes waarvan 8 maatse tussen 37 en 41cm. De beker was voor Adrie Struijs. De uitslag was verder:

1 Adrie Struijs 199 cm 7 vissen
2 Koen Doets 197 cm 7 vissen
3 Jos Huiberts 178 cm 6 vissen
4 Johan Schram 169 cm 6 vissen
5 Leo Maliepaard 168 cm 6 vissen
6 Gerrit Bruin 145 cm 5 vissen
7 Bernard Schuijt 133 cm 5 vissen
8 Jacques Huiberts 122 cm 4 vissen
9 Sten Schurer 119 cm 4 vissen

KOTTERWEDSTRIJD 22 mei 2016.

Op 22 mei 2016 kon de Kotterwedstrijd weer eens door gaan. Bij vertrek volop regen maar eenmaal ver op zee aan het vissen werd het droog met weinig wind en later zelfs een zonnetje. Er werd best een aardig visje gevangen. Voor deze wedstrijd telden alleen vissen boven 25cm, (in totaal 283), en deze keer waren er ook veel steenbolken bij boven die maat. Er werden 71 gullen gevangen waarvan er 24 ondermaats waren (plus nog een stuk of 7 gullen van enkele mensen die de vis niet hebben laten meten). Verschillende waren er boven 60cm en de grootste was 71cm, door Simon Bronder gevangen. Behalve gul en steenbolk werden er verder ook veel wijtingen en een aantal scharretjes gevangen. Bijzonder was verder de vangst van een stuk of 5 grauwe ponen, de meeste kleiner dan 25cm, maar waarbij er eentje van 41cm lengte bij was. Ook was er al een makreel en een horsmakreel, die zijn dus in aantocht. De uitslag was verder:

1 Piet de Moel 670 cm  
2 Sjaak van der Bliek 636 cm  
3 Harco Brands 554 cm  
4 Wouter Renting 503 cm  
5 Adrie Struijs 495 cm  
6 Simon Bronder 492 cm 71 cm
7 Rens de Jong 423 cm  

 

BESCHERMINGS Maatregelen ZEEBAARS.

Op 29 januari zijn toch nog vrij onverwacht zwaar beperkende maatregelen ingevoerd door de Europese Commissie die de visserij op zeebaars praktisch stilleggen. Sportvissers mogen tot 1 juli geen zeebaars meer meenemen, er wel op vissen maar er geldt “Catch en Release”. Na 1 juli mag er per dag nog maar 1 zeebaars door sportvissers worden meegenomen, waarbij de minimum maat (al sinds vorig jaar overigens) 42cm is. De boetes bij overtreding liggen erg hoog omdat het een economisch delict is als je met zeebaars of ondermaatse zeebaars wordt aangetroffen en gelden zowel voor de kantvisserij als voor het vissen met de boot. Ook in het Noordzeekanaal en andere riviergebieden.

De EAA (European Anglers Association) en Sportvisserij Nederland vinden deze maatregelen niet in verhouding staan tot de maatregelen die voor het Beroep gelden. Ook werden in januari nog snel grote hoeveelheden zeebaars (vooral in Frankrijk), van de winterpaai- en rustplaatsen weggevangen en aangevoerd omdat de maatregel nog niet officieel was gepubliceerd. Dat is intussen wel gebeurd en de nettenvisserij op zeebaars is tot 1 juli ook verboden en daarna gelden quota, maar er wordt weer een uitzondering gemaakt voor de staandwantvisserij. Alle maatregelen gelden overigens tot en met 31 december 2016. In de loop van het jaar moeten er verdere maatregelen worden afgesproken.

Al met al een zware slag voor onze zeebaarsvisserij, die slechts een fractie van de vangsten uitmaakt, maar economisch wel erg belangrijk is, al mag je ze wel vangen als je ze maar direct weer terugzet.

VERBODEN gebied voor PETTEN.

Natura 2000 Kustzone.

Sinds kort is er een verboden gebied, Petten I genoemd, waar U niet meer mag vissen, ankeren of zelfs maar doorvaren. Gelukkig is dit een gebiedje waar maar weinig van onze boten komen, hooguit tijdens het vissen op makreel.

Het is een gevolg van het Vibeg-akkoord dat door het ministerie van Economische Zaken en de Garnalen- en Kottervisserij is afgesproken.

Het betreft een gebiedje dat is afgesloten om de impact van de bodem beroerende visserij te onderzoeken. Door in een (betrekkelijk klein) gebied alle vormen van visserij, ankeren en zelfs varen te verbieden, wil men over een aantal jaren met proefvisserijen aantonen wat nu eigenlijk de invloed is op de natuur en het bodemleven van de visserij met bodemtuigen.

Het gebied is een onderdeel van het Natura 2000 gebied kustzone en loopt ongeveer van af Camperduin tot voorbij Bergen aan Zee, ruwweg van een mijl uit de kust tot ruim 3 mijl naar buiten. Het is dus altijd mogelijk om langs de kust het gebiedje te passeren.

De coördinaten zijn:

NR

ZONE PETTEN 1

Noorderbreedte

Oosterlengte

1

52-38-980

004-35-880

2

52-39-030

004-31-360

3

52-41-220

004-32-850

4

52-41-950

004-33-160

5

52-43-030

004-33-380

6

52-42-840

004-36-740

Ook aansluitend noord aan dit gebied liggen er gebieden waar restricties gelden, maar deze gelden niet voor onze sportvissersboten. Het betreft Zone Petten 2 (met o.a. de Pettemer Plaat) en Zone Razende Bol rond de Noorderhaaks bij Den Helder. Hier mogen wij als sportvisser wel gewoon varen, ankeren en vissen met zogenaamde in de wet genoemde handlijnen, waar ook hengels met molen onder vallen.

Als men meer wil weten kijk dan op www.wetten.nl en zoek bij Natuurbeschermingswet 1998, Natura 2000 en Vibeg-akkoord.

Let wel goed op want als men in Zone 1 wordt betrapt kunnen de boetes hoog oplopen en de Kustwacht heeft ook opdracht om streng te handhaven.

 

 

 

Ook op zaterdag 12 september 2015 werd het NK voor Kleine Boten gehouden vanuit de haven van Scheveningen.

Er deden 53 boten mee, waarbij geen boten van NW9 of 't Kuitje.

De eerste plaats werd behaald door Ivar en Jeanette Wijker van "de Werf" uit Egmond aan Zee, die met 21,80 kg aan de wal kwamen.

Om een beeld te geven t.o.v. onze eigen wedstrijd: ook de 10e plaats had nog 13,15 kg. De schar was bij Scheveningen waarschijnlijk beduidend groter dan voor Petten.

De NFB-poon (voor de beste vereniging, de beste 5 boten tellen mee), was voor de Deltavissers.

NW9 heeft een platte wagen aangeschaft om bij de wedstrijden op het nieuwe strand mensen die moeite hebben om met hun spullen naar de waterlijn en hun steknummer te lopen, toch te kunnen laten meevissen. Men wordt dan naar zijn plaats gebracht met de platte wagen.

De wagen is door Jos van Stralen en Hans de Wit prachtig opgeknapt en heeft zijn nut op de 4e Zomerwedstrijd, die voor het eerst vanaf het strand bij Petten werd gehouden, al bewezen.

De consequentie is dat op dagen dat er een kantwedstrijd is, er voor de botenbezitters maar 1 tractor ter beschikking staat. De andere (meestal de Same) wordt tussen 10 en 15 uur gebruikt bij de wedstrijd en staat dan op het strand. Overigens wordt er maar 11 keer per jaar een wedstrijd gehouden (meestal elke maand 1 zondag uitgezonderd juli tot eind augustus).

 

Zondag 16 november 2014: Korte Vaart met de Mercuur. Vandaag om 8 uur precies uitgevaren met opnieuw een vlak zeetje en nauwelijks wind en golven. Het regende echter wel en dat bleef de hele dag zo, alles werd doornat en vochtig. De temperatuur van 10 graden en de grote aantallen vis maakte dat echter goed. Wel was er heel veel steenbolk, zodat je blij was dat er nu en dan een gulletje doorheen kwam. De schipper bleef echter zoeken en sommige wrakjes leverden toch een aantal gulletjes op, al waren die meestal ook maar net aan de maat. Uitzonderingen zijn er echter altijd en Peter Loef wist vandaag veruit de grootste te vangen, een mooie gul van 66cm. Met 48 deelnemers vingen we totaal 1151 vissen, waarvan 77 maatse en 31 ondermaatse gul, rond de 1000 steenbolken (894 gemeten maar 9 deelnemers hebben hun vis niet laten meten), 40 wijting, 2 schar en 1 koolvis van 39cm. Harry Timmer mag de wisselbeker weer een half jaar mee naar huis nemen. De uitslag:

1

Harry Timmer

1022

2

Kees Doets

998

3

Sjaak van der Bliek

995

4

Wouter Renteling

938

5

Wendy Wassenberg

931

6

Simon Bronder

904

7

Jacques Huiberts

849

8

Nico Bierman

860

9

Sjaak Bimmermans

846

10

Marcel Pankras

815

11

Johan Schram

809

12

Gerrit Bruin

798

 

Zondag 27 april 2014: Lange Vaart met de Mercuur. Vandaag om 6 uur uitgevaren met een vlak zeetje en nauwelijks wind en golven. Wel ver weg en tegen de verwachting in werd er direct al een aardig visje gevangen. Gelukkig bleef dit de hele dag zo, zodat iedereen weer eens met een maaltje vis naar huis kon. Met 42 deelnemers vingen we totaal 365 vissen, waarvan 116 maatse en 121 ondermaatse gul, 100 steenbolk, 15 wijting, 10 schar, 2 grauwe ponen en 1 scholletje. Dirk van Wichen ving de grootste vis, een kabeljauw van 69 cm. Jos Huiberts mag de wisselbeker weer een jaar mee naar huis nemen. De uitslag:

Naam

Lengte

1

Jos Huiberts

612

2

Johan Schram

536

3

Sjaak van der Bliek

513

4

Simon Bronder

506

5

Roland Joosten

501

6

Huub Kool

475

7

Kees Doets

471

8

Adrie Struijs

464

9

Christiaan van Leeuwen

435

10

Jos van Stralen

419

11

Ronald de Moel

418

12

Wendy Wassenberg

407

Op 2 oktober 2013 is ons Erelid Wim Rosmalen overleden. Hij was bijna 77 jaar en overleed in Scherpenzeel (Fr.). Hij heeft in het verleden een belangrijke rol voor de vereniging gespeeld als rayonbeheerder van de Dijk bij het voormalige Waterschap.

17 oktober 2013: Vanmorgen vroeg is een Belgische kotter op dam 3 op de dijk gezet door de golven. Het schip werd onbestuurbaar door een net in de schroef. Daarbij is een lek ontstaan, wat de berging waarschijnlijk moeilijker maakt.

Tractoronderkomen geschilderd. Met enkele vrijwilligers heeft het bestuur vrijdag 13 september de laatste hand gelegd aan het tractoronderkomen waarvan de noordzijde (met deuren) nog gedaan moest worden, en ook de met graffitie besmeurde westkant.

 

NK Kleinboot 2013: Uiteindelijk is na 4 keer afstel het NK toch doorgegaan op 13 juli. Het was nu eindelijk prima weer, maar er waren maar 30 deelnemers. Van NW9 deed slechts 1 boot mee, de P65 van Job van der Ploeg en Niels van de Munckhoven. Zij werden 21e met ruim 8 kilo vis.

Voor de Uitslag klik hier.....

 

BAGLIMIT voor zeesportvissers. Per 1 juni 2013 geldt voor sportvisbootjes een limiet op het meenemen van kabeljauw en/of zeebaars. Per visser mag men maximaal 20kg van deze vissen meenemen (en maximaal 25 vissen). Het is en/of, dus 20 kg kabeljauw of 20 kg zeebaars, of van beide bij elkaar slechts 20 kg. De vissen mogen gestript zijn maar de kop moet er aan blijven zitten voor de controle, dus ook niet gefileerd of zonder kop aanlanden. Gezegd wordt dat de controle zal worden opgevoerd en dat de reden is de illegale verkoop van sportvissers uit te bannen. De opgelegde straffen zullen zeer hoog uitvallen omdat het als economisch delict wordt aangemerkt.

KOTTERWEDSTRIJD van 21 april 2013.

Iedereen was het er over eens, zulk mooi weer hebben we nog nooit gehad, de hele dag de zee zo vlak als een spiegel en een lekker zonnetje, het was zalig vissen zo. Er ontbrak maar 1 ding en dat was vis. Zo slecht hebben we het nog nooit meegemaakt hoorde je ook overal. Alle NW9 "cracks" kwamen met een vette nul thuis. De dames scoorden wel. In totaal werden er slechts 31 gulletjes gevangen, verder nog 9 steenbolken, 9 scharretjes, 1 schol en 1 grote knorhaan. In de uitslag allemaal niet-leden waardoor Peter Loef de Kotterbokaal op zijn naam zette met een 4e plaats en 149cm vis. De uitslag verder:

1
Paul Souwer
4 gul
198 cm
2
Christiaan van Leeuwen
3 gul
179 cm
3
Johan Schram
3 gul
160 cm
4
Peter Loef
Winnaar wisselbeker
149 cm
5
Nadine van Vuuren
2 gul
101 cm
6
Ruud Hoek
2 gul
88 cm
7
Simon Bronder
1 gul
84 cm
8
Ron de Haan
1 gul
81 cm
9
Wendy Wassenberg
1 gul
75 cm
10
Marcel Snel
1 gul
61 cm
  Simon Bronder Grootste vis, gul van 66 cm

 

BB-motor uit de loods gestolen: in de nacht van 8/9 juni 2012 werd uit de loods aan de Westerduinweg te Petten de bijna nieuwe BB motor van Andre de Jongh van de boot af gestolen. Dit is de 2e keer binnen een jaar dat Andre het slachtoffer is (vorig jaar is zijn complete boot verdwenen). Laat iedereen uitkijken naar een witte Evinrude 60pk-2 tact Etec. De politie doet onderzoek naar sporen. Andre stelt een beloning van 1000 € beschikbaar voor de tip die leidt naar de dader er toe leidt dat de motor terugkomt.

KOTTERWEDSTRIJD van 3 juni 2012.

Het was koud en in Den Helder regende het nog bij vertrek, maar de Oostenwind viel mee (een viertje) en ging zelfs nog wat liggen na de middag en werd het zelfs nog lekker weer. Bij golven van rond anderhalve meter werd het voor iedereen een leuke dag, geen zieken vandaag. Er werd ook nog een visje gevangen door iedereen, al was het gemiddelde formaat aan de kleine kant. Ook werden er veel horsmakrelen gevangen en bijzonder, een leng van 57cm, 2 kleine pietermannen en 1 zeedonderpad (knorhaan). Er werden in totaal 238 gulletjes gevangen, de helft (127) aan de maat met 35-50cm, met ook weer uitschieters tot boven de 60 cm. Jacques Huiberts wist zelfs een gul van 73cm te vangen en versloeg daarmee ruim Ruud Hoek die een gul van 68cm noteerde. Arie Mak veroverde de Kotterbokaal (wisselbeker). Totale vangst 295 vissen: 238 gul, 41 horsmakreel, 11 steenbolk, 2 kleine pieterman, 1 leng, 1 makreel en 1 zeedonderpad.

De uitslag:

1
Mus van Vuuren
Geen lid
585 cm
2
Arie Mak
Winnaar wisselbeker
536 cm
3
Emiel Slijkerman
 
523 cm
4
Adrie Struijs
 
520 cm
5
Ed Bruyn
 
497 cm
6
Pjotr Vedder
 
490 cm
7
Sjaak van der Bliek
 
486 cm
8
John van de Langenberg
 
468 cm
9
Ruud Hoek
 
463 cm
10
Hans de Wit
 
408 cm
  Jacques Huiberts Grootste vis, gul van 73 cm

308 cm

 

John Beun meldde de vangst van 3 vissoorten die we niet vaak tegenkomen, weliswaar vanaf het strand met een garnalennet, maar toch wel leuk om te vermelden. De slakdolf en het harnasmannetje worden niet groter dan maximaal 18 resp. 20 cm. Overigens zijn alle 3 soorten niet zeldzaam, we vangen ze alleen bijna nooit aan de hengel. Vooral de snotolf kan uitgroeien tot 50cm en is bij uitzondering misschien een keer aan de hengel te vangen. Er is afgelopen weken ook een trekkervis gemeld, gevangen ergens in het Europoortgebied, deze is wel zeldzaam (dwaalgast) en kan ook 50 cm lang worden. Soms wordt er in de herfst ook een braam gevangen aan de hengel (kan 70 cm lang worden), meestal aan een stukje vis. Dit was 3 jaar gelden nog het geval op de dammen bij Petten.

NK Kleinboot 2011, Nederlands Kampioenschap voor kleine boten.

Dit werd op 14 mei gehouden in 's Gravenzande. Het was een moeilijke beslissing van de organisatie maar de wedstrijd ging door. Het viel niet mee, flinke golven en een dikke wind, uit de meest slechte hoek, NW5. Veel boten lieten het waarschijnlijk afweten vanwege het weer, maar er waren toch nog 48 boten aan de start. Bij het te water laten kreeg menig boot al een flinke plens water naar binnen en ook bij terugkomst was het even spannend, maar gelukkig ging alles goed. Het werd een rauwe zit, veel vissers werden zeeziek en om 12 uur waren er al 12 boten weer terug aan het strand (5 met motorpech en geen vis). Voor de doorzetters was er echter wel vis te vangen, heel veel zelfs, voornamelijk mooie schar, enkele botten en ondermaatse wijting. Omdat schar geen maat had (alles telde mee) werden er dit keer geen strafpunten uitgedeeld. Van NW9 deden er 4 boten aan de wedstrijd mee. Sjaak Huiberts en Gerrit Bruin (P177) hadden zich goed voorbereid en waren al de avond tevoren naar 's Gravenzande afgereisd. Volgens zeggen was het erg gezellig. Het is niet helemaal duidelijk of het daardoor kwam, (Gerrit schijnt ook nog een ladder gesloopt te hebben onder zijn gewicht), maar zij kwamen niet erg ver de zee op. Motorpech (een warmloper) werd er gezegd. Ook Job van der Ploeg (P65) die samen met zijn vriendin in een open Rana 17 te water ging kwam niet ver, hij bleef noodgedwongen dicht onder de kust liggen en was constant aan het hozen door overslaand buiswater. Ze vingen wel nog wat vis, onder andere een zeebaarsje en 4 rode ponen, dat konden weinig andere boten zeggen. Ze eindigden op een 42e plaats met 2,19 kg. Ze hielden het na een uurtje wel voor gezien. De volhouders van NW9 waren de P30 van Lauw de Jongh en Richard Schuur, zij eindigden op een 24e plaats met 15,4 kg en de P78 van Sjaak van der Bliek en Nico Drost, zij werden 17e met 19,76 kg. Om de 1e plaats te bereiken moest er maar liefst 34,5 kg vis gevangen worden. De Seawitch van de "Afrit" uit Scheveningen, Ab Toet en Daan Erberveld, werden daarmee 1e en Nederlands Kampioen 2011. Er waren nog 2 boten met meer dan 30 kg, en 13 boten met meer dan 20 kg, (waarbij 8 boten van de thuisclub), een geweldige zak vis.

Voor de volledige uitslag klik op deze link: www.wsv-sgravenzande.nl/index2.html

KOTTERWEDSTRIJD van 10 april 2011.'s Morgens vroeg was het nog fris, maar het werd een schitterende dag met weing wind, een lange deining van ruim een meter, dat nog wel, en later op de dag een heerlijk zonnetje. De verwachtingen waren laag, gisteren nog 3 boten binnengekomen met ieder 5 gulletjes. Boven verwachting echter werd er op het 2e warkje wat gul gevangen en werd het alleen maar beter. Bovendien was ruim de helft aan de maat, met aardig wat gulletjes van 40-50cm, maar ook uitschieters boven de 50, met als hoogtepunt 4 stuks van 59, 59, 59,5 en die van Huib Kool die de 60cm haalde. Voor hem was dan ook de hengel, net als enkele molens gesponsord door Sanders Hengelsport. Harry Timmer werd vandaag de kampioen met 759cm. In totaal werden er 392 gulletjes, 11 steenbolken, 3 knorhanen waaronder een grote, en 1 schar gevangen.

De prijzen werden als volgt verdeeld:

1
Harry Timmer
 
759 cm
2
Adrie Struijs
 
647 cm
3
Arie Mak
 
596 cm
4
Kees Timmer
 
569 cm
5
Sjaak van der Bliek
 
567 cm
6
Dave Bouman
 
566 cm
7
Hans de Wit
 
505 cm
8
Ido Bruin
 
492 cm
9
Huib Kool
Grootste vis, gul van 60 cm
490 cm
10
Wendy Wassenberg
 
481 cm

KOTTERWEDSTRIJD van 28 november 2010.

Het was koud, en de voorspellingen gaven Oost tot Noordoost 5, later zelfs kans op een zesje. Gezien de ervaring van vorig jaar en de aflandige wind werd besloten de dag door te laten gaan en het viel mee, af en toe zelfs was er de zon, wel een stevige wind, NO 4. Verder op zee stonden er toch flinke golven, af en toe oplopend tot 2,5 meter hoog en ook de wind trok later nog wat aan tot NO 5. Gelukkig was er goed te vissen en er werd ook nog wat gevangen, al was het veel steenbolk of wijting. Toch werden er ook 110 gulletjes gevangen, de helft goed aan de maat met 40-50cm, met 2 uitschieters van de gebroeders Timmer van 60 en 62cm die tegelijk boven kwamen. Harry ging er met de prijs (50€) voor de grootste vis van door. Als bijzondere vangst is nog te vermelden 3 scharren aan grote haken en 2 kleine koolvissen. Verder wijtingen en steenbolken.

De prijzen werden als volgt verdeeld:

1
Sjaak van der Bliek
 
560 cm
2
Leo de Bruijn
 
515 cm
3
Dennis Rutgerink
 
507 cm
4
Sjaak Huiberts
 
498 cm
5
Marcel Pankras
 
442 cm
6
Harry Timmer
Grootste vis, gul van 62 cm
414 cm
7
Roland Joosten
 
390 cm
8
Kees Timmer
 
342 cm
9
Jos van Stralen
 
321 cm
10
Wendy Wassenberg
 
318 cm