----------- 12 mei 2024: Geen meldingen. Weinig kotters voor de kust en Garnalenkotters zie je ook niet veel. Nog geen meldingen van gul op de wrakken of makreel.

 

 
 
 
 

 

WRAKSITES voor de Noordzee:

www.wrecksite.eu

WRAKKEN vanuit Petten bereikbaar.

 

Let op: Op zee blijft de stroom zeker 3 uur langer doorstromen na het officiele HW aan de kust. Na LW treedt hetzelfde verschijnsel op maar dan duurt het ongeveer 1,5 uur. Let ook altijd op de beroepsvisserij, als die dicht onder de kant vissen zit de vis dichterbij.

De genoemde posities zijn deels verkregen door eigen waarneming, deels van andere vissers of duikers en enkele ook direct uit de wrakkengidsen. Daarbij kunnen afwijkingen voorkomen, verder ook veroorzaakt door o.a. de kaartinstelling op Uw GPS en de plaats van Uw GPS-antenne ten opzichte van andere electronische apparatuur en electrische leidingen.

WRAKKEN binnen 6 mijl (11km) vanaf de dam van afvaart Petten:

WRAKJES WNW: 52-47-375 en 4-31-941.

Een 2e ligt ongeveer op 52-47-512 en 004-31-673.

Dit zijn kleine wrakjes en alleen een topje lijkt boven de bodem uit te steken.

Verder nog: 52-47-800 en 004-29-400 en pal noord ervan 52-48-100 en 004-29-400.

JOHAN MAURITS van Nassau: 2 wrakken of stukken bij elkaar op 52-50-160 en 004-33-910 en 50-220 en 33-940.

Dit was een destroyer van de Nederlandse Marine, 1500 ton groot, en op 14 mei 1940 op weg naar Engeland bij een air raid tot zinken gebracht door Duitse vliegtuigen. Het wrak is in verschillende stukken gebroken en ligt NW-ZO, dus dwars op de stroom. De motor ligt apart van het wrak zelf. Het ligt op 20m diepte en is 6m hoog. Gemakkelijk te vinden maar moeilijk te bevissen, je zit er heel snel vast.

KOLENBOOT: 52-49-452 en 004-30-593.

Groot wrak, waarschijnlijk in stukken, hoogste punt 18m bij een diepte van 24m. Er zit een 2e puntje (veel kleiner) oost van de wrakpositie, en een 3e weer groter verder Noordoost. Het is gemakkelijk te vinden.

Volgens de officiele opgave ligt het op 52-49-550 en 004-30-820 en er zijn al veel pilkers op verspeeld. Goed voor middelgrote gul.

TEMPLAR: 52-49-000 en 004-32-000, valse positie in de kaarten.

Een Noors schip van 6477 ton, op 10 januari 1948 hier op een mijn gelopen. De positie is die volgens de opgave van de wrakkensite. Nieuwe informatie (nov. 2011) leert echter dat het schip na de explosie niet is gezonken, maar is doorgevaren naar Stavanger (aankomst 13 januari) waar het gerepareerd is. Uiteindelijk is het in 1972 in Shanghai gesloopt. Geen wonder dus dat het niet was te vinden.

RONDJE NOORDWEST:

1-- Dit wrak, ongeveer 500m zuid van de Kolenboot, ligt op ongeveer 52-49-150 en 004-30-230 en is niet zo groot, zo'n 35m lang, maar wel hoog, het hoogste punt op ongeveer 14m diepte. Volgens duikers (P27) is het prachtig begroeid met o.a. anemonen en er zit grote kabeljauw.

2-- 2 mijl naar ZO: 52-47-410 en 004-31-770, niet zo groot, vaak niets te vangen, soms verschrikkelijk goed met mooie gul, (hoort bij de bovengenoemde WRAKJES WNW).

3-- 52-48-550 en 004-33-870, niet veel vis maar in het verleden bijna altijd vissen van een meter.

4-- 1,5 mijl N: 52-50-120 en 004-33-740 (bij de Johan Maurits) en 52-50-120 en 004-33-220, twee goede kleine wrakjes.

5-- 1 mijl WNW ligt "Wrak 17,6m" op 52-50-618 en 004-31-150, moeilijk te vinden, maar een topwrakje.

De wrakjes bij 6 en 7 liggen verder dan 6 mijl, nl. resp. 7,5 en 10,5 mijl.

6-- Ruim 1 mijl westelijker ligt: 52-50-900 en 004-28-980, gebroken wrak, 2 stukken, ideaal wrak voor de sportvisser, 22 meter diepte.

7-- Weer 3,5 mijl naar het westen: 52-50-800 en 004-23-800, als je het kunt vinden een zeer goed wrak, vooral in de wintermaanden.

Vanaf Petten naar het Zuidwesten ligt dan nog:

TX-8 Loodskotter: 52-43-000 en 004-32-033

en daar vlakbij 52-44-500 en 004-29-500.

VERDER WEG gelegen WRAKKEN, pal west vanaf Petten:

SIRABUEN: 52-46-200 en 004-19-480.

Dit wrak kom je na 12 mijl (22 km) tegen onderweg naar de VINCA GORTHON, en moet ook goed zijn. Volgens de duikers van de P27 is het een mooi wrak om op te duiken, minder groot dan verwacht, met veel vis er op en er onder. Het wrak is zwaar beschadigd en was een Noorse kustvaarder (288 brt), gezonken na een aanvaring met het Braziliaanse m.s. "Loide Venezuela" op 10 januari 1956. Van de 8 opvarenden werd alleen de 1e stuurman gered.

Het wrak ligt met de kop naar het westen, en dat is op dit moment de beste plaats om te vissen, op de oostzijde hangen namelijk achtergelaten netten, ook wat verder van het wrak af, zorg dus dat je op voldoende afstand hiervan ankert om niet in zo'n net te geraken. Afgaand tij is het beste want dan loopt je lood naar de kale zijde van het wrak en kom je niet zo snel vast te zitten. De duikers hebben onder het wrak kabeljauwen gezien van boven de meter (juni 2006).

VINCA GORTHON: 52-46-060 en 004-12-840.

Dit wrak zou afgelopen jaar (2011), gelicht worden, omdat het wrak een obstakel voor de scheepvaart vormde. In augustus 2011 is deze poging gestaakt (er was 22 miljoen Euro mee gemoeid) en heeft de berger de opdracht teruggegeven. Rijkswaterstaat heeft nu besloten dat het wrak kan blijven liggen, ook al omdat de scheepvaartroutes die op deze plaats samen kwamen binnenkort zullen worden verlegd. Alleen het voorschip is losgezaagd van de rest maar men kreeg het niet boven en ook dit ligt nog steeds op de bodem van de zee.

Dit is een heel groot wrak (Zweeds Roll-on roll-off vrachtschip, slechts 1 jaar oud, 166x23m, 18.500 ton), gezonken in 1988 door schuivende vracht, voornamelijk bestaande uit rollen papier, op 16,5 mijl pal west (31km) van Petten, met 3 wrakboeien er rondomheen, en obstakels tot 11m onder de wateroppervlakte. Diepste plaats is 33m. Was erg goed voor zeebaars, poon en pollak, en natuurlijk gul, hier waren ze nog groot. Er ligt ook veel rommel op de bodem rondom, dus het blijft een goede visstek. De de boeien zijn nog steeds aanwezig (augustus 2011).

Het wrak ligt in de stroomrichting met de boeg naar het zuiden (200gr) en is op driekwart (net achter de brug) gebroken, het achterschip ligt dan meer richting 350gr. en op de breukplaats aan de oostzijde ligt een hoop rommel, zoals losse containers, een dekhuis en vrachtauto’s e.d. Dit blijft dus een goede plaats om te vissen. Het zou daar 20m diep zijn, aan de andere kant van de breukplaats 27m, rond de boeg was het 28m diep, dus aan de oostkant oplopend.

Vlakbij de Vinca liggen nog wat kleine wrakjes, volgens de wrakkensite op 52-47-633 en 004-13-533, op 52-49-500 en 004-11-567 en op 52-49-300 en 004-13-300.

En nog verder weg naar het zuidwesten vanaf Petten:

LELIEGRACHT: 52-36-055 en 004-07-568

Nederlandse coaster van rederij Spliethoff uit 1967 van 1113 ton geladen met Sodium Carbonaat. Gezonken op 28 september 1973 voor IJmuiden, ligt op 28m diepte (LW). Gekapseisd tijdens storm waarbij 4 mensen verdronken.

Redelijk groot wrak met hoge punt (de brug). Ook het voorschip is nog aanwezig en ligt ruim boven het zand. Van het middenschip zijn alleen nog wat brokstukken te zien. De steile stukken zijn helemaal begroeid met anemonen. Hier zit vaak grote kabeljauw. Dit wrak ligt eigenlijk meer voor IJmuiden (17 NM), vanaf Petten is de afstand 22 NM.

Waarschuwing: Als er een boot(je) op het wrak ligt dat een duikvlag voert (half wit, half blauw met een hoek uit het blauw) dan wordt er op het wrak gedoken en mag men niet in de nabijheid ankeren. Het duiken vindt altijd plaats rond de kentering van Hoog of Laag Water (als er weinig stroom is) en duurt maximaal 1 uur.

Heeft U aanvullingen of verbeteringen dan graag een mailtje of berichtje naar

sjaakmaja@vanderbliek.net